Arbeid som helse i 70 år

Hernes Institutt har i 70 år jobbet helhetlig med arbeidsrettet rehabilitering. Som en del av feiringen arrangerer vi en fagdag den 13. juni, sammen med blant annet Tepas Kompetanse og Høgskolen i Innlandet.

Arbeid som helse i 70 år

Hernes Institutt har i 70 år jobbet helhetlig med arbeidsrettet rehabilitering. Som en del av feiringen arrangerer vi en fagdag den 13. juni, sammen