Året som har gått med PreViS2

PreViS2-prosjektet er snart ferdig med første prosjektår av tre år. Les om hva som har skjedd i år 1!