Vi lanserer Helseinnsikt!

Helseinnsikt skal inspirere til innovasjon og mer innovative arbeidsmetoder, og er eksklusivt for partnere i nettverket.

Helseinnsikt vil være en praktisk arena hvor ulike temaer løftes frem, og hvor vi deler av den mangfoldige innovasjonskompetansen som finnes i nettverket. Denne digitale møteplassen skal senke terskelen for å ta i bruk verktøy og metoder for å løse gamle problemer på nye måter, og ikke minst gjøre innovasjonselefanten litt enklere å spise. Bit for bit. Alle møter er frittstående, det betyr at du blir med på det som er mest relevant for deg! Møtene blir sendt live i Teams.

Andre Helseinnsikt arrangerer vi sammen med nettverkspartner NTNU i Gjøvik den 17. juni kl 14.00 – 15.00
Tema: TJENESTEDESIGN med Mari Bjerck fra Institutt for design. 

Bli med å lær mer om hvordan tjenestedesign kan bidra til å skape bedre helsetjenester! Tjenestedesign er en prosess, metode og en tilnærming til både store og små utfordringer. Den 17 juni vil du få innblikk i noen sentrale teknikker i tjenestedesign og hvordan disse er brukt i et prosjekt om å bedre innbyggeres helsekompetanse. Hurra!

Og husk! Helseinnsikt er et eksklusivt tilbud til partnere i nettverket, så inviter gjerne flere av dine kollegaer med.

Les mer og meld deg på HER.