Sammen for bedre folkehelse

Sammen med våre partnere styrker vi arbeidet for en god folkehelse og bærekraftige helsetjenester i Innlandet.

Nøytrale møteplasser

Vi inviterer aktører fra offentlig, privat og frivillig sektor til nøytrale møteplasser hvor vi sammen utvikler mer helhetlige helse- og omsorgstjenester til det beste for innbyggerne.

Kompetansebygging

Vi tilbyr kompetanseutvikling innen innovasjon, tjenestedesign, prosessledelse samt helse- og velferdsteknologi.

Forskning, innovasjon og kommersialisering

Vi utvikler behovsdrevne forsknings- og innovasjonsprosjekter og legger til rette for næringsutvikling og kommersialisering i samarbeid med relevante innovasjonsmiljøer.

Vi tilbyr

Innoagent

Søknadsutvikling

Lynkurs VFT

Fasilitering

Lynkurs i innovasjon

VR i helse

Her er vi

Elverum

Gjøvik

Hamar

Lillehammer

Aktuelt

Arbeid som helse i 70 år

Hernes Institutt har i 70 år jobbet helhetlig med arbeidsrettet rehabilitering. Som en del av feiringen arrangerer vi en fagdag den 13. juni, sammen med blant annet Tepas Kompetanse og Høgskolen i Innlandet.

Les mer

Full pott etter Smart Søknad-kurs

«Vi brukte metodikken og det vi hadde lært – og fikk penger til alt» sier Eirunn Bjørkheim, som sendte søknader både til Helseteknologiordningen og Statsforvalteren i Innlandet etter deltakelse på Helseinns Smart Søknad kurs – og fikk full pott.

Les mer

Elektronisk medisineringsstøtte

Evondos tilbyr elektronisk medisineringsstøtte som kan benyttes til ett bredt spekter av brukere – og tilpasses den enkeltes behov. Bli kjent med erfaringer fra større og mindre kommuner i Innlandet som bruker Evondos!

Les mer

Gøy med teknologi

Nyskapende teknologi åpner dører for bedre liv for personer med funksjonsvariasjoner, og vi står overfor en spennende tid hvor inkludering og innovasjon går hånd i hånd. Selv om vi har kommet langt gjenstår det mye arbeid for å sikre at hver eneste person får den tilgangen til helseteknologi de fortjener.

Les mer

Arrangementer