Fagskolen Innlandet lanserer høyere fagskolegrad for helsefagarbeidere

Gjennom et supersamarbeid med flere av partnerne i Helseinn har Fagskolen Innlandet utviklet en helt ny utdanning for helsefagarbeidere kalt Spesialisering innen klinisk helsefagarbeid.