Elverum

Elverum Innoverkstedet på Terningen Arena i Elverum er et flerbruksrom for samskaping, idéutvikling, visualisering og læring.  I verkstedet tilbyr Helseinn kompetanse og verktøy innen innovasjonsmetodikk,

Gjøvik

Gjøvik Helseinn verksted for integrerte helsetjenester på Bright House, Gjøvik er et rom for samskaping, samhandling og idéutveksling. I verkstedet tilbyr Helseinn, sammen med Gjøvikregionen

Otta

Innolab Otta Innolab er et fleksibelt rom hvor vi legger til rette for samarbeid, kreativ problemløsning, utvikling og testing av nye tjenester og teknologi innen

Hamar

Hamar I Hamar finner du oss i Park gründer og næringshus. Her sitter vi tett på Hamarregionen Utvikling, næringsklyngen VRINN, kommunene i Hamarregionen og innovasjonsmiljøene

Lillehammer

Lillehammer I Lillehammer finner du oss i Fakkelgården, vegg i vegg med samarbeidspartnere som Høgskolen i Innlandet, IKOMM og Eidsiva Bredbånd. Høsten 2022 sto Arena 17,

Lillehammer

Lillehammer I Lillehammer finner du oss i Fakkelgården, vegg i vegg med samarbeidspartnere som Høgskolen i Innlandet, IKOMM og Eidsiva Bredbånd. Høsten 2022 sto Arena