Elverum

Elverum Innoverkstedet på Terningen Arena i Elverum er et flerbruksrom for samskaping, idéutvikling, visualisering og læring.  I verkstedet tilbyr Helseinn kompetanse og verktøy innen innovasjonsmetodikk,

Gjøvik

Gjøvik Helseinn verksted for integrerte helsetjenester på Bright House, Gjøvik er et rom for samskaping, samhandling og idéutveksling. I verkstedet tilbyr Helseinn, sammen med Gjøvikregionen

Hamar

Hamar I Hamar finner du oss i Park gründer og næringshus. Her sitter vi tett på Hamarregionen Utvikling, næringsklyngen VRINN, kommunene i Hamarregionen og innovasjonsmiljøene

Lillehammer

Lillehammer I Lillehammer finner du oss i Fakkelgården, vegg i vegg med samarbeidspartnere som Høgskolen i Innlandet, IKOMM og Eidsiva Bredbånd. Høsten 2022 sto Arena 17,

Lillehammer

Lillehammer I Lillehammer finner du oss i Fakkelgården, vegg i vegg med samarbeidspartnere som Høgskolen i Innlandet, IKOMM og Eidsiva Bredbånd. Høsten 2022 sto Arena