Halvtidskonferanse PreViS2

Er du prosjektdeltaker, samarbeidspartner, involvert i eller bare litt ekstra interessert i PreViS-prosjektet?
Da er du velkommen til vår halvtidskonferanse, med fokus på erfaringsdeling, gode eksempler, studentoppgaver og live demontrasjoner!

Barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelser

Hvordan kan digitale løsninger bidra til økt trygghet, mestring, selvstendighet og deltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelser?