Barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelser

Hvordan kan digitale løsninger bidra til økt trygghet, mestring, selvstendighet og deltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelser?