Fra økende forskjeller til bærekraftig samfunn

Folkehelsekonferansen 2022 gikk av stabelen i Hamar på tampen av oktober, og mellom spennende innlegg fikk Helseinn arrangere en kreativ workshop hvor vi så på hvordan man kan jobbe systematisk med folkehelsearbeid. 

Folkehelsekonferansen, i regi av Folkehelseforeningen, er den største av sitt slag i Norge. Det er en viktig lærings- og nettverksarena for representanter fra det offentlige, forskningsmiljøer, politiske institusjoner, akademia og frivilligheten. Årets tema for konferansen var Fra økende forskjeller til bærekraftig samfunn – hvordan fremme fellesskap og forebygge utenforskap gjennom samfunnsplanlegging og systematisk folkehelsearbeid? Innlandet fylkeskommune og Hamar kommune har vært to viktige bidragsytere. 

På scenen fikk vi blant annet høre fra Gehl hvordan de har jobbet med byplanlegging i både Hamar og New York. Små grep slik som grønne lommer, fotgjengerfelt, bygging av lekeplasser skaper en infrastruktur for møteplasser på tvers av samfunnsklasse, og oppmuntrer til både en følelse av tilhørighet og bevegelse i hverdagen. Fagpersoner var også på plass for å gi en tilstandsrapport på de sosiale ulikhetene, og hvilke politiske grep vi kan ta for å stimulere til et bærekraftig samfunn i tillegg til strategiske måter for å jobbe forebyggende så tidlig som i barnehagealder. 

Her kan du ta en titt på alle temaene som ble diskutert på Folkehelsekonferansen 2022!

Foto: Folkehelseforeningen

Workshop om systematisk folkehelsearbeid

Kommuner og fylkeskommuner skal etter folkehelseloven ha et systematisk forlkehelsearbeid som er tilpasset kommunens fire-årige plansyklus. Det systematiske folkehelsearbeidet består av fem faser (oversikt, planstrategi, fastsatte mål i plan, tiltak, evaluering). På papiret kanskje enkelt, men i praksis kan dette oppleves som en krevende øvelse. Helseinn ble spurt om å arrangere en workshop om systematisk folkehelsearbeid, og sammen med en stor gruppe deltagere fikk vi en inspirerende økt i ekte Helseinn-stil med elementer fra tjenestedesign. Workshopen krevde aktiv deltakelse, og det ble en inspirerende time med deltakere fra både offentlig- og frivillig sektor, samt akademia. Vi var også så heldige å ha med oss Arnfinn Helleve fra FHI. 

Folkehelsekonferansen strakk seg over to dager, og ekstra spennende var det å få høre om ungdomsprosjektet i Ringsaker kommune fra Ingeborg Nordlund. De har jobbet godt med å få med ungdommens stemme i lokalmiljøet, og hvordan de kan medvirke til trivsel i egen kommune. Hele prosjektet ble kick-startet på sensommeren i år, med UngdomsLive i Mjøsparken. Helseinn har vært med strategisk som prosesstøtte. 

Her kan du se film fra UngdomsLive i Mjøsparken med gjester som Vegard Harm, Dr. Jones fra P3 og Kaptein Frodo!

Innbyggerinvolvering og medvirkning løftes ofte fram som sentrale elementer i utviklingsarbeid, men hvordan kan vi unngå at de ikke bare blir fine ord i planer? Ringsaker, Åsnes og Våler kommune deler sine erfaringer fra egne prosjekter i Program for folkehelsearbeid ved å se nærmere på hvilke metoder de bruker, og hvorfor. Det ble også gitt konkrete tips og triks gjennom rollespill!

Før neste års konferanseby ble presentert fikk vi et motiverende foredrag fra Marit Breivik, som med sin lange fartstid innen håndball ga konkrete tips til hvordan vi kan både skape et godt fellesskap, bygge opp hverandre og oppleve mestring i hverdagen. Disse kan brukes både i jobb og privat og hvordan vi kan bygge gode relasjoner mellom mennesker, og skape kulturer der det skapes positiv endring. Vi gleder oss til Folkehelsekonferansen 2023, som finner sted i Nordens Paris – Tromsø!