Kommende arrangement

3. oktober 2023
Seminar
Sammen med Norway Health Tech og Norwegian Smart Care Cluster retter vi fokus mot brukertesting, brukerinvolvering i testing og trygg datautveksling i den digitale transformasjonen i helsevesenet. Vi presentere erfaringer, innsikter og beste praksis fra ledende aktører i helsesektoren, samt diskutere ulike metoder og verktøy for å involvere brukere i utviklings- og testprosesser.
27. oktober 2023
Smart søknad
Har du en god prosjektidé til et utviklingsprosjekt, innovasjonsprosjekt eller forskningsprosjekt og jobber med en søknad om finansiering? Eller ønsker du å lære å jobbe med søknader på en måte som øker sjansen for å lykkes? Sjekk ut vårt tilbud Smart Søknad!
2. november 2023
Folkehelse
Sammen med Folkelig og Innlandet fylkeskommune arrangerer vi en møteplass for folkehelse i Innlandet, hvor temaet er mat og sosial bærekraft rettet mot barn i barnehage- og skolealder!
16. november 2023
VR
For fjerde året på rad arrangeres en helt egen VR i helse-dag, og programmet er proppet full av lærerike innlegg! Ingen forkunnskaper om VR er nødvendig denne dagen, det holder at du er nysgjerrig. Det er mulig med både digital og fysisk deltakelse.