Kommende arrangement

7. mars 2024
Smart søknad
Smart Søknad – Dagskurs i søknadsutvikling Har du en prosjektidé til et utviklingsprosjekt, innovasjonsprosjekt eller forskningsprosjekt og jobber med en søknad om finansiering? Eller ønsker du å lære å jobbe med søknader på en måte som øker sjansen for å lykkes? Bli med på dagskurs i søknadsutvikling!
12. mars 2024
Digitalt møte
Lær om grunnleggende funksjoner i verktøyet MURAL - en digital whiteboard og samarbeidsflate. Kurset er for deg som kjører prosesser og workshops, har behov for å samhandle med andre digitalt, planlegge, koordinere og visualisere.
13. mars 2024
Digitalt møte
Lær om grunnleggende funksjoner i verktøyet MURAL - en digital whiteboard og samarbeidsflate. Kurset er for deg som kjører prosesser og workshops, har behov for å samhandle med andre digitalt, planlegge, koordinere og visualisere.
14. mars 2024
Digitalt møte
Velkommen til en HelseINNsikt om Matjungelen, et gratis aktivitetsprogram om mat og matglede til barnehager og SFO. Matjungelen er utviklet av den sosiale entreprenøren Folkelig.
10. april 2024
Kurs
Ønsker du å lære metoder og teknikker for å fremme samhandling, innovasjon og kreativitet? Bli med på Innoagent våren 2024! (Kurset går over flere dager. Frist for å melde interesse er 15. februar).
17. april 2024
Digitalt møte
Lær om grunnleggende funksjoner i verktøyet MURAL - en digital whiteboard og samarbeidsflate. Kurset er for deg som kjører prosesser og workshops, har behov for å samhandle med andre digitalt, planlegge, koordinere og visualisere.
23. april 2024
Digitalt møte
I dette webinaret blir du kjent med partneren vår Gammel Nok. Du får vite mer om Gammel Nok Omsorg som sosial leverandør innen helse og omsorg, som kan bidra til å løse noen av samfunnets store utfordringer i dag.
10. mai 2024
Digitalt møte
Lær om grunnleggende funksjoner i verktøyet MURAL - en digital whiteboard og samarbeidsflate. Kurset er for deg som kjører prosesser og workshops, har behov for å samhandle med andre digitalt, planlegge, koordinere og visualisere.
23. mai 2024
Smart søknad
Smart Søknad – Dagskurs i søknadsutvikling Har du en prosjektidé til et utviklingsprosjekt, innovasjonsprosjekt eller forskningsprosjekt og jobber med en søknad om finansiering? Eller ønsker du å lære å jobbe med søknader på en måte som øker sjansen for å lykkes? Bli med på dagskurs i søknadsutvikling!
13. juni 2024
Temadag
I rehabilitering og tilbakeføring til arbeidslivet er det mange samfunnsaktører som hver har sin del av ansvaret. Er de mange involverte partene en forvirrende bremsekloss? Hvordan kan vi inkludere flere i arbeid enn vi gjør i dag? Hernes Institutt, Tepas Kompetanse, advokatfirmaet Ness Lundin, Høgskolen i Innlandet og Helseinn inviterer til en temadag for å sette fokus på disse problemstillingene og belyse noen av mulighetene som finnes for å få til sømløse forløp.