Logo

Her kan du laste ned logoen vår i PNG-format. Ønskes andre formater, ta kontakt med oss: hei@helseinn.no

Helseinn er en ideell forening som består av partnere fra offentlig, privat og frivillig sektor. Sammen med kommuner, sykehus, utdannings- og forskningsinstitusjoner, bedrifter og frivillige organisasjoner jobber vi sammen for bedre folkehelse og mer bærekraftige helsetjenester i Innlandet.  

Vi som jobber i Helseinn-administrasjonen heier på tverrsektorielt samarbeid, og legger til rette for møteplasser hvor vi kan jobbe sammen om å løse folkehelseutfordringer eller bidra til mer helhetlige helse- og omsorgstjenester – gjerne i dialog med innbyggere og brukere.  

Innlandet er en stor region, og vi ønsker å være tett på våre samarbeidspartnere. Helseinn har derfor etablert kontorer og innovasjonsverksteder på Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Vi samarbeider selvsagt med de lokale og regionale innovasjonsmiljøene rundt omkring i fylket. Samtidig er vi en del av det nasjonale økosystemet for helseinnovasjon gjennom vårt samarbeid med Norwegian Smart Care Cluster og Norway Health Tech.   

Helseinn tilbyr kurs og kompetanseheving innen innovasjon og tjenesteutvikling, og vi støtter partnernes innsats for å styrke det lokale og regionale folkehelsearbeidet ved å:

  • Fremme tverrsektorielt samarbeid og helsefremmende lokalsamfunn   
  • Sette fokus på aktuelle folkehelseutfordringer i Innlandet   
  • Bruke FNs bærekraftsmål som grunnlag for vårt arbeid

Vi bidrar til at våre partnere utvikler mer helhetlige helse- og omsorgstjenester ved å:

  • Skape nøytrale arenaer hvor kommuner, sykehus, næringsliv, akademia og frivilligheten samarbeider om å finne løsninger til det beste for innbyggerne   
  • Sette fokus på innbyggerinvolvering 

Du finner vår strategi her

Ønsker din virksomhet mer informasjon? Ta kontakt med oss!