Hannah

Hannah Kjendlie

Rådgiver tjenesteinnovasjon og teknologi

Hannah er utdannet sykepleier fra Lovisenberg diakonale høgskole i Oslo og har jobbet i kommunal- og spesialisthelsetjenesten de siste 11 årene.

Hun har erfaring med å implementere elektronisk medisineringsstøtte i hjemmetjenesten i bydel Grunerløkka i Oslo. De siste årene har Hannah jobbet fulltid ved oppfølgingssenter for avstandsoppfølging av kronikere med hjerte- og karsvikt, diabetes, KOLS, samt overvekt/undervekt.

Hannah har verdifull erfaring når det gjelder å implementere velferdsteknologi som løser brukerbehov på en god måte.

«Når en ser at hjelpemidlene fungerer godt hjemme hos brukeren, og at dette gir en gevinst både for brukeren og tjenesten, er det utrolig givende»