Ingrid Busterud

Ingrid Olstad Busterud

Daglig leder

Ingrid har en mastergrad i historie fra Universitetet i Oslo, og en bachelor i samtidshistorie og internasjonal politikk fra Høgskolen i Innlandet. Hun har tidligere jobbet som forsker og koordinator ved Institutt for Forsvarsstudier, og som rådgiver ved Senter for integritet i forsvarssektoren i Forsvarsdepartementet. Ingrid har erfaring fra forskning, formidling og internasjonalt prosjektarbeid i NATO, og er sertifisert prosjektleder.

Det er i møte mellom mennesker på tvers av fagområder og miljøer at de gode ideene oppstår. Jeg ser virkelig nytten av å sette folk sammen for å finne løsninger på komplekse problemstillinger. Jeg brenner for å løfte frem de gode kompetansemiljøene i Innlandet og finne nye samarbeidsstrukturer.