Tor Sætrang

Tor Sætrang

Nettverkskoordinator velferdsteknologi i Innlandet

Tor har rollen som nettverkskoordinator for velferdsteknologi i Innlandet, og samarbeider derfor tett med Helseinn og våre partnere. Hamar kommune er vertskommune for rollen som dekker alle kommunene i fylket.  Han sitter også som representant for Innlandet i Fag- og prioriteringsutvalget i KS, og i den nasjonale styringsgruppa for digital hjemmeoppfølging og velferdsteknologi.

Tor har jobbet med velferdsteknologi siden 2006, og trives best i skjæringspunktet mellom tjeneste- og teknologiutvikling. Han har lang fartstid fra teknologibransjen, hvor han har flere gründerskap bak seg. Tor er en praktiker som er opptatt av organisasjons- og tjenesteutvikling, og hvordan en skal kunne ta ut det potensialet som digitalisering skaper.

Et viktig fokusområde for Tor er samhandling på tvers av forvaltningsnivåene og andre organisatoriske og faglige barrierer.

«Denne omfattende oppgaven vil være umulig å fylle uten et tett samarbeid mellom velfungerende nettverk og eksisterende fagmiljøer. Helseinn sitt nettverk og arenaer i Innlandet vil derfor være sentrale i disse prosessene.»