Trude Øvergård

Trude Øvergård

Rådgiver innovasjon

Trude har en master i entreprenørskap og innovasjon fra Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet og en bachelor i økonomi og administrasjon fra Høgskolen i Innlandet.

Jeg er opptatt av hvordan en kan skape bedre helsetjenester, samt støtte opp under næringsutviklig gjennom entreprenørskap og innovasjon. Jeg brenner for å skape behovsdrevende innovasjonsprosesser med fokus på brukerinvolvering og samarbeid på tvers av ulike fagområder.