Åpen arbeidsdag på Gjøvik

Velkommen til åpen arbeidsdag i Verkstedet på Gjøvik! Åpen dag er en mulighet for deg som jobber med utvikling av tjenester innen helse i kommune, sykehus, akademia, næringsliv eller frivillig sektor, til å jobbe med dine egne prosjekter i verkstedet og møte likesinnede for uformell prat.

Åpen arbeidsdag på Gjøvik

Velkommen til åpen arbeidsdag i Verkstedet på Gjøvik! Åpen dag er en mulighet for deg som jobber med utvikling av tjenester innen helse i kommune, sykehus, akademia, næringsliv eller
frivillig sektor, til å jobbe med dine egne prosjekter i verkstedet og møte likesinnede for uformell prat.

Åpen arbeidsdag på Gjøvik

Velkommen til åpen arbeidsdag i Verkstedet på Gjøvik! Åpen dag er en mulighet for deg som jobber med utvikling av tjenester innen helse i