27. april 2023

Seminar

Fagdag psykisk helse

Tidspunkt: 11:00-15:00 | Sted: Terningen Arena

Helseinn inviterer sammen med Fylkeskommunen i Innlandet, Høgskolen i Innlandet, Sykehuset Innlandet og Norway Health Tech til fagdag om unge voksne og psykisk helse.  

På denne fagdagen byr vi på spennende foredrag og deler kompetanse, forskning og erfaringer knyttet til bruk av teknologi og verktøy som kan understøtte fagpersoner i forebygging og behandling.  Du vil også møte selskaper som leverer løsninger innen psykisk helse, og det vil være tid for dialog og demonstrasjon av ulike verktøy.  Velkommen til vår tverrsektorielle møteplass!

Målgruppe: 

  • Fagpersoner som jobber med unge voksne og psykisk helse, som skolehelsetjeneste, lærere, miljøterapeuter, assistenter, barn- og ungdomsveiledere, barnevern, BUP, spesialist- og primærhelsetjenesten, akademia og studenter innen fagfeltet.   
  • Helseteknologiselskaper med digitale løsninger for forebygging og behandling innen psykisk helse   

Program:  

11:00 Lunsj  

11:30 Velkommen og info om dagen. Ingrid Olstad Busterud, daglig leder Helseinn  

11:40 Hva er status på unges psykiske helse og hvordan ser utfordringsbildet ut? Line Cecilie Gjerde og Ingvild Odsbu, Folkehelseinstituttet  

12:00 Psykisk helseteknologi i behandling og forebygging for unge voksne. Adrian Lorentsson, Mental Helse Ungdom

12:20 Hvorfor snakker vi ikke mer om hva som fremmer god psykisk helse? Ane Bjørnsgaard, Seniorrådgiver Innlandet fylkeskommune og stipendiat ved Høgskolen i Innlandet

12:40 Lynpresentasjoner av digitale løsninger for forebygging og behandling fra ulike helseteknologiselskaper  

13:00 Demonstrasjon av løsninger og pause  

13:40 Praktiske eksempler på bruk av teknologi i forebygging og behandling  

  • DelMedMeg – digital egenrapportering ved Sykehuset Innlandet, et regionalt samarbeidsprosjekt om et konkret verktøy for kvalitet og brukermedvirkning i psykisk helsevern.  Terje Sollien, psykologfaglig rådgiver/psykologspesialist DPS Elverum-Hamar 
  • Assistert Selvhjelp som verktøy for rask psykisk helsehjelp: erfaringer fra Elverum kommune. Petter Sundt Nyborg, enhetsleder rus og psykisk helse, Elverum kommune

14:20 Pause  

14:30 Paneldiskusjon med Adrian Lorentsson, Mental Helse Ungdom.  Ane Bjørnsgård, Innlandet Fylkeskommune. Anne Stine Bakmann, Høgskolen Innlandet og Kari Anne Dehli, Norway Health Tech

15:00  Avslutning og takk for i dag

  

Fagdagen er gratis, men krever påmelding på grunn av bevertning.  

Bedrifter som ønsker å stille ut løsningene sine og pitche kan melde seg på via Norway Health Tech. Kontaktperson i Norway Health Tech er Magnus Lund-Vang.