27. april 2023

Seminar

Fagdag psykisk helse

Tidspunkt: 11:00-15:00 | Sted: Terningen Arena

Helseinn inviterer sammen med Fylkeskommunen i Innlandet, Høgskolen i Innlandet, Sykehuset Innlandet og Norway Health Tech til fagdag om unge voksne og psykisk helse.  

På denne fagdagen byr vi på spennende foredrag og deler kompetanse, forskning og erfaringer knyttet til bruk av teknologi og verktøy som kan understøtte fagpersoner i forebygging og behandling.  Du vil også møte selskaper som leverer løsninger innen psykisk helse, og det vil være tid for dialog og demonstrasjon av ulike verktøy.    

Målgruppe: 

  • Fagpersoner som jobber med unge voksne og psykisk helse, som skolehelsetjeneste, lærere, miljøterapeuter, assistenter, barn- og ungdomsveiledere, barnevern, BUP, spesialist- og primærhelsetjenesten, akademia og studenter innen fagfeltet.   
  • Helseteknologiselskaper med digitale løsninger for forebygging og behandling innen psykisk helse   

Program:  

11:00 Lunsj  

11:30 Velkommen v/ Ingrid Olstad Busterud, daglig leder Helseinn  

11:40 Hva er status på unges psykiske helse og hvordan ser utfordringsbildet ut? Line Cecilie Gjerde og Ingvild Odsbu, Folkehelseinstituttet  

12:00 Hvilke behov for teknologi og verktøy i forebygging og behandling ser vi hos unge voksne med psykiske lidelser?  Adrian Lorentsson, Mental Helse Ung

12:20 Lynpresentasjoner av digitale løsninger for forebygging og behandling fra 10 helseteknologiselskaper  

12:40 Demonstrasjon av løsninger og pause  

13:20 Praktiske eksempler på bruk av teknologi i forebygging og behandling  

  • DelMedMeg – digital egenrapportering ved Sykehuset Innlandet, et regionalt samarbeidsprosjekt om et konkret verktøy for kvalitet og brukermedvirkning i psykisk helsevern.  Anton Åhren, Assisterende divisjonsdirektør Divisjon psykisk helsevern Sykehuset Innlandet 
  • Prosjektcase kommer  
  • Prosjektcase kommer  

14:20 Pause  

14:30 Paneldiskusjon  

14:50 Avslutning  

  

Fagdagen er gratis, men krever påmelding på grunn av bevertning.  

Bedrifter som ønsker å stille ut løsningene sine og pitche kan melde seg på via Norway Health Tech. Kontaktperson i Norway Health Tech er Magnus Lund-Vang.