Helseinn lanserer akseleratorprogram!

Det finnes mange muligheter for finansiering og støtte fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge og RFF Innlandet. Mens det kan være krevende å vite hvor man skal starte, og hvordan man skal utvikle en god prosjektsøknad. Nå tilbyr vi tett oppfølgning og bistand i søknadsprosessen for våre medlemsbedrifter.

Vårt akseleratorprogram er designet for å kunne hjelpe din bedrift med FoU-søknader. 

Helseinn har mottatt en tiltakspakke fra Innlandet fylkeskommune for å støtte det lokale næringslivet i forbindelse med koronakrisen. Etter innspill fra våre medlemsvirksomheter har vi laget et akseleratorprogram for små og mellomstore bedrifter, med mål om å utvikle flere gode forsknings- og innovasjonsprosjekter i Innlandet.

Det finnes mange muligheter for finansiering og støtte fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge og RFF Innlandet. Mens det kan være krevende å vite hvor man skal starte, og hvordan man skal utvikle en god prosjektsøknad.

Søknadsakseleratoren skal stimulere til økt innovasjon og styrke koblingen mellom behov i helsesektoren og løsninger som finnes i næringslivet. I tillegg ønsker vi å heve kunnskap- og kompetansenivået innen prosjekt- og søknadsutvikling blant våre medlemsbedrifter. Gjennom akseleratorprogrammet vil vi sikre at din bedrift får tilgang til relevant kompetanse, samt sikre kontinuitet og gjennomføringskraft i prosjektene. Vi hjelper deg med hele prosessen, inkludert søknadsskrivingen. Ved behov kobler vi på kompetanse fra våre samarbeidspartnere i Norway Health Tech.

Med på laget i denne prosessen har vi fått med oss Rannveig Finsveen, som vil jobbe 50% for oss som FoU-rådgiver. Rannveig har mastergrad i European Studies fra London School of Economics (LSE) og lederutdanning fra NTNU. Hun har bred erfaring med søknadsutvikling og arbeid med ulike finansieringsordninger på regionalt, nasjonalt og EU-nivå. Hun har tidligere jobbet som EU-rådgiver og assisterende fylkessjef i Hedmark fylkeskommune, forelest ved Internasjonale studier ved Høgskolen i Innlandet og jobbet med prosjektevaluering ved EØS-ordningenes sekretariat i Brussel.

Vil du søke? Les mer her!