Dignio

Vi knytter pasienter og helsepersonell tettere sammen med velferdsteknologi for helsevesenet. Dignio er Norges ledende leverandør av digital hjemmeoppfølging. Med våre løsninger kan helsepersonell følge opp pasienter på en trygg måte, samtidig som pasientene opplever økt mestring og kontroll over egen helse. 

Gjennom ulike prosjekter og oppdrag har vi i samarbeid med pasienter og helsepersonell utviklet vår plattform og vår kliniske metodikk. På denne måten har vi kunnet tilpasse våre løsninger for bruk både i primær- og spesialisthelsetjenesten, i det private og til forskning.

Kjernen i vår løsning består av tre likeverdige elementer: vår programvare spesielt utviklet for helsepersonell, vår brukervennlige pasientapp og vår metodikk for avstandsoppfølging – alt utviklet i tett samarbeid med pasienter og helsepersonell. Pasienten er aldri alene, men kan enkelt søke råd, hjelp og oppmuntring fra helsepersonell gjennom våre digitale løsninger. I tillegg leverer vi verktøy for medisineringstøtte og måleapparater som inkluderer en rekke pasientstyrte enheter som støtter hjemmebasert omsorg og behandling.