Frisk Utvikling

Frisk Utvikling er en profesjonell og markedsorientert leverandør av arbeidsinkludering, spesialisthelsetjenester, allmennhelsetjenester, bedriftshelsetjenester og HMS. Vi jobber hver dag for å forene enkeltindividets helsesituasjon med arbeidslivets krav. 

Frisk Utvikling jobber kontinuerlig med forbedring av vårt tilbud til pasienter, deltakere og kunder. I den sammenheng har utviklingen av et digitalt tjenestetilbud vært et viktig satsningsområde for oss. Digitalisering gjør våre dyktige fagressurser mer tilgjengelige uavhengig av geografi, og de kan tilby en tettere oppfølging av tjenestemottaker. 

Gjennom vårt digitale tjenestetilbud kan pasienter, deltakere og kunder nytte seg av videokonsultasjoner – individuelt og i gruppe – meldingsutveksling, videoforelesninger og drop-in-samtaler. De har tilgang til selvhjelpsmateriale spisset mot deres helsesituasjon og behov for behandling, og de kan fylle ut kartleggingsskjema i forkant av møter – slik at begge parter til enhver tid er kjent med status. 

Selv om digitalisering av våre tjenester er et viktig satsningsområde i organisasjonen, understreker vi at det alltid vil være som et supplement til våre ordinære tilbud. For de fleste pasienter, deltakere og pasienter, er fysiske møter fortsatt den mest sentrale delen av tjenesten de mottar.

Frisk Utvikling spesialisthelsetjenester dekker fagområdene smerte, overvekt og arbeidsrettet rehabilitering, samt arbeidsrettet behandling ved angst og depresjon. Våre avtaler innen fagområdene smerte og overvekt omhandler både utredning og dagrehabilitering av begge pasientkategorier. Arbeidet er organisert i tverrfaglige team bestående av lege, psykolog, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, sykepleier, ergoterapeut, idrettspedagog og jobbspesialist. 

 Frisk Helse er en godkjent bedriftshelsetjeneste, og en ledende leverandør av HMS-tjenester til privat og offentlig sektor. Våre kunder skal oppleve oss som en nødvendig og sterkt ønsket samarbeidspartner, som bidrar til å styrke arbeidsmiljøet og til at våre kunder når sine mål. Vi leverer et bredt spekter av tjenester innen arbeid og helse. Selskapet har også medisinske klinikker med et tverrfaglig kompetansemiljø innen allmennhelsetjenester, forebyggende helsekontroller og medisinsk forskning. 

Oppfølgingsenheten Frisk jobber med arbeidsinkludering gjennom avklaring og arbeidsrettet rehabilitering.

Fordi vi ser verdien i å samhandle godt i krysningspunktet mellom private og offentlige helsetjenester, har vi vært med gjennom hele utviklingen av HelseINN og det som i dag har blitt en viktig kunnskapsklynge i Innlandet. Vi henter inspirasjon i nettverket til faglig videreutvikling, samt får muligheten til å delta i spennende innovasjons- og forskningsprosjekter.