Inkubator

Helseinn og Klosser Innovasjon jobber sammen om å skape flere oppstartsselskaper innen helse, og å utvikle nye innovasjonsprosjekter i etablerte bedrifter. Gjennom Inkubatorprogrammet (finansiert av Innlandet fylkeskommune og SIVA) bistår Klosser Innovasjon ca. 60 startups og bedrifter i ulike bransjer med å utvikle, finansiere og realisere sine forretningsidéer. Inkubatoren har spesielt fokus på helse, i tillegg til bioøkonomi, industri og digitalisering.

Regine Behrens Dyreng, leder for Klosser Elverum, kan kontaktes for mer informasjon om Inkubator-programmet.

For private partnerbedrifter kan Helseinn tilby:

Andre tjenester (ekstra kostnad):

Har du en god forretningsidé innen helse?
Kontakt oss!

Sindre Lohne, sindre@helseinn.no
Regine Behrens Dyreng, regine@klosser.no