Lynkurs i innovasjon

I Helseinn tror vi at samskaping koblet med en brukersentrert tilnærming til innovasjon og utvikling kan flytte fjell. Vi tilbyr derfor lynkurs i brukersentrert innovasjon til våre partnere!

Å jobbe innovativt betyr ikke at man over natten skal sette i gang med store omstillingsprosesser. Det handler om å tenke litt annerledes, eller å tilnærme seg ulike utfordringer på en ny måte. Vårt lynkurs i brukersentrert innovasjon kan gjennomføres digitalt, på din arbeidsplass, eller i Helseinns lokaler. Vi har god plass i vårt Verksted for integrerte helsetjenester på Gjøvik, og i Innoverksted på Terningen Arena i Elverum. Det er også mulighet for å benytte møtelokaler på PARK gründer- og næringshus i Hamar. Kurset vil ha en varighet på en halv arbeidsdag.

 Neste kursoppstart: Januar 2023, eller etter forespørsel til Trude.