Inkubator

Inkubator Helseinn og Klosser Innovasjon jobber sammen om å skape flere oppstartsselskaper innen helse, og å utvikle nye innovasjonsprosjekter i etablerte bedrifter. Gjennom Inkubatorprogrammet (finansiert av Innlandet fylkeskommune og SIVA)

Innoverksted Elverum

Innoverksted Elverum rom for samskaping og innovasjon Innoverkstedet på Terningen Arena i Elverum er et flerbruksrom for samskaping, idéutvikling, visualisering og læring. I verkstedet tilbyr

Innoverksted Elverum

Innoverksted Elverum rom for samskaping og innovasjon Innoverkstedet på Terningen Arena i Elverum er et flerbruksrom for samskaping, idéutvikling, visualisering og læring. I verkstedet