Høydepunkter fra NH2 Helse

Den nye Innovasjon Norge-ordningen hub-node gir resultater. Helseinn, sammen med Norway Health Tech og Norwegian Smart Care Cluster, var i 2021 blant de første tre klyngene som fikk innvilget støtte fra ordningen. Med støtte fra Innovasjon Norge har vi de to siste årene samarbeidet om å skape vekst for norske helseselskaper, og styrket samarbeid på tvers innen helseøkosystemet. Nå gleder vi oss til videre godt samarbeid og spennende aktiviteter i et tredje år med NH2 Helse!

Her har vi trukket fram noen høydepunkter fra NH2 Helse fra året som har gått:

Tar sikkerhet på alvor

I en digital helsetjeneste er sikkerhet i løsninger og systemer en forutsetning for at nye løsninger når markedet og tas i bruk.  Sikker digital transformasjon i helse har vært hovedoverskriften til en serie med arrangementer som Norway Health Tech, Norwegian Smart Care Cluster og Helseinn har samarbeidet om i 2023. Målet har vært å legge til rette for at ressurser og kompetanse knyttet til sikkerhet og personvern i helse møtes på tvers av sektorer og miljøer, for sammen å finne gode løsninger og skape verdi for selskaper og helsetjenesten. Til sammen har arrangementene samlet rundt 300 deltakere over hele landet og har blant annet resultert i et sikkerhetssamarbeid mellom NTNU Gjøvik og selskapet Dignio. Norwegian Smart Care Cluster oppretter også et eget nettverk for bedrifter som setter fokus på beredskap for å være bedre forberedt på trusselbildet.

Prioriterer sikkerhet for å ruste bedriften mot datatrusler – NSCC (smartcarecluster.no)

Møteplasser på tvers av sektorer

Gjennom hub-node ordningen har vi skapt gode møteplasser og arenaer for samhandling mellom helsetjenesten og næringen. I 2023 arrangerte Helseinn sammen med NHT og flere samarbeidspartnere fagdag for psykisk helse der over 200 deltakere fra helse- og omsorgstjenesten fikk møte bedrifter og bli kjent med ulike digitale løsninger for forebygging og behandling. Slike møteplasser er en viktig arena for bedriftene.

Nordic VR Forum samler tech og VR/XR-selskaper for et årlig event på Hamar. Helseinn med Sykehuset Innlandet er medarrangører av en egen dag dedikert til VR i helse. Gjennom hub-node NH2 helse har VR i helse-dagen fått et stort nasjonalt løft og blitt videreutviklet som en relevant arena for flere nasjonale bedrifter gjennom å få med Norwegian Smart Care Cluster og Norway Health Tech i programkomiteen. I år var det deltakerrekord med 300 deltakere, og 10 bedrifter som viste frem sine løsninger på stands og fra scenen.

Rekordmange deltakere på VR i helse-dagen – HelseINN

Fant ny samarbeidspartner for realisering av storsatsing

IKOMM AS har jobbet med nye forretningsmuligheter knyttet til IoT og privateid teknologi innen helse og omsorgstjenesten. I et større innovasjonsprosjekt for næringslivet (RFF) – Internet of My Things  har selskapet siden 2021 jobbet sammen med NTNU, HINN, Eidisva, Helseinn og Lillehammer kommune for å løse tekniske og juridiske utfordringer knyttet til satsingen. Gjennom hub-node NH2 Helse ble kontakt og samarbeid med Safe4 AS og PilotT prosjektet LåsOpp utviklet. Nå samarbeider selskapene om oppbygging av et helt nytt økosystem med aktører, tjenester og produkter knyttet til privateid teknologi knyttet til helse i hjemmet – og de første kundene står klare.

Spennende samarbeid om bærekraftig teknologi – HelseINN