HelseINNsikt med Gammel Nok Omsorg

I dette webinaret blir du kjent med partneren vår Gammel Nok. Du får vite mer om Gammel Nok Omsorg som sosial leverandør innen helse og omsorg, som kan bidra til å løse noen av samfunnets store utfordringer i dag.

Kræsjkurs i digitalt visuelt samarbeid

Lær om grunnleggende funksjoner i verktøyet MURAL – en digital whiteboard og samarbeidsflate. Kurset er for deg som kjører prosesser og workshops, har behov for å samhandle med andre digitalt, planlegge, koordinere og visualisere.

Kræsjkurs i digitalt visuelt samarbeid

Lær om grunnleggende funksjoner i verktøyet MURAL – en digital whiteboard og samarbeidsflate. Kurset er for deg som kjører prosesser og workshops, har behov for å samhandle med andre digitalt, planlegge, koordinere og visualisere.

HelseINNsikt med Folkelig

Velkommen til en HelseINNsikt om Matjungelen, et gratis aktivitetsprogram om mat og matglede til barnehager og SFO. Matjungelen er utviklet av den sosiale entreprenøren Folkelig.

Årsmøte i Helseinn

Velkommen til digitalt årsmøte i Helseinn!
Alle medlemsvirksomheter som har betalt kontingent har stemmerett ved årsmøtet.

Fullt! Kræsjkurs i digitalt visuelt samarbeid

Lær om grunnleggende funksjoner i verktøyet MURAL – en digital whiteboard og samarbeidsflate. Kurset er for deg som kjører prosesser og workshops, har behov for å samhandle med andre digitalt, planlegge, koordinere og visualisere.

Fullt! Kræsjkurs i digitalt visuelt samarbeid

Lær om grunnleggende funksjoner i verktøyet MURAL – en digital whiteboard og samarbeidsflate. Kurset er for deg som kjører prosesser og workshops, har behov for å samhandle med andre digitalt, planlegge, koordinere og visualisere.

Webinar om utlysning: folkehelseprogrammet

Innlandet fylkeskommune, i samarbeid med Østlandsforskning og Helseinn, arrangerer et infomøte om utlysningen til folkehelseprogrammet. Kommuner i Innlandet kan søke om midler.

Kunstig intelligens i turnusplanlegging

Hvordan kan kunstig intelligens være et nyttig verktøy i turnusplanlegging? Vi har invitert bedriften SynPlan til å dele sine erfaringer, og vi får høre hvordan Trondheim og Oslo kommune har tatt det i bruk.

Digital nettverkssamling

Velkommen til ny og uformell nettverkssamling for alle partnere i Helseinn! Ta med deg kaffekoppen og sett av en time til å bli bedre kjent med andre partnere i nettverket, og hør om spennende prosjekter som pågår.

Digital nettverkssamling

Velkommen til ny og uformell nettverkssamling for alle partnere i Helseinn! Ta med deg kaffekoppen og sett av en time til å bli bedre