Sikkerhet og personvern i digital hjemmeoppfølging 

Den digitale transformasjonen i helse er her for lenge siden. Det er store gevinster å hente, men det følger også utfordringer med å få det til på en trygg og god måte. Under dette arrangementet får du presentert erfaringer fra næringsliv, kommuner og sykehus knyttet til sikkerhet og personvern i digital hjemmeoppfølging. Brukerstemmen er selvfølgelig også inkludert.  

Sikkerhet og personvern i digital hjemmeoppfølging 

Den digitale transformasjonen i helse er her for lenge siden. Det er store gevinster å hente, men det følger også utfordringer med å få