Søkeverksted Elverum: Folkehelse-programmet

Innlandet fylkeskommune, i samarbeid med Østlandsforskning og Helseinn, arrangerer søkeverksted til folkehelseprogrammet. Kommuner i Innlandet kan søke om midler, med frist. 15. mai.

Mat og sosial bærekraft

Sammen med Folkelig og Innlandet fylkeskommune arrangerer vi en møteplass for folkehelse i Innlandet, hvor temaet er mat og sosial bærekraft rettet mot barn i barnehage- og skolealder!

Mat og sosial bærekraft

Sammen med Folkelig og Innlandet fylkeskommune arrangerer vi en møteplass for folkehelse i Innlandet, hvor temaet er mat og sosial bærekraft rettet mot barn