Innoagent

Innoagent® Ønsker du å lære metoder og teknikker for å fremme samhandling, innovasjon og kreativitet? Bli med på Innoagent høsten 2024! https://www.youtube.com/watch?v=BFREOJC1PC0 Innoagent® er et

Søknadsutvikling

Samarbeidsprosjekter og søknadsutvikling   Har du en prosjektidé til et samarbeidsprosjekt og trenger bistand til videreutvikling? Gjennom Smart Søknad loser vi Helseinns partnere gjennom prosjekt- og

Fasilitering

Fasilitering Helseinn har god erfaring med å fasilitere tverrfaglige og tverrsektorielle prosesser og workshops på ulike nivåer, fra oppstart til behovskartlegging og idéutvikling. Vi tilbyr

Lynkurs VFT

Lynkurs i velferdsteknologi Sammen med KS og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Innlandet (USHT), tilbyr vi lynkurs i velferdsteknologi! Kurset er på tre timer og

Lynkurs i innovasjon

Lynkurs i innovasjon I Helseinn tror vi at samskaping koblet med en brukersentrert tilnærming til innovasjon og utvikling kan flytte fjell. Vi tilbyr derfor lynkurs

VR i helse

VR i helse  Helseinn-nettverket er det flere aktører som utvikler VR/AR-løsninger rettet mot helsesektoren. Visste du for eksempel at Sykehuset Innlandet er langt fremme i

VR i helse

VR i helse  Helseinn-nettverket er det flere aktører som utvikler VR/AR-løsninger rettet mot helsesektoren. Visste du for eksempel at Sykehuset Innlandet er langt fremme