Innoagent

Innoagent® Ønsker du å lære metoder og teknikker for å fremme samhandling, innovasjon og kreativitet? Bli med på Innoagent høsten 2023! https://youtu.be/qut9OOtQSCg Innoagent® er et

Søknadsutvikling

Samarbeidsprosjekter og søknadsutvikling  Har du et prosjekt og ser etter finansieringsmuligheter eller samarbeidspartnere? Vi tilbyr støtte til søknadsutvikling og partnerkoblinger!  Smart Søknad – Kurs i

Fasilitering

Fasilitering Helseinn har god erfaring med å fasilitere tverrfaglige og tverrsektorielle prosesser og workshops på ulike nivåer, fra oppstart til behovskartlegging og idéutvikling. Vi tilbyr

Lynkurs VFT

Lynkurs i velferdsteknologi Sammen med KS og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Innlandet (USHT), tilbyr vi lynkurs i velferdsteknologi! Kurset er på tre timer og

Lynkurs i innovasjon

Lynkurs i innovasjon I Helseinn tror vi at samskaping koblet med en brukersentrert tilnærming til innovasjon og utvikling kan flytte fjell. Vi tilbyr derfor lynkurs

VR i helse

VR i helse  Helseinn-nettverket er det flere aktører som utvikler VR/AR-løsninger rettet mot helsesektoren. Visste du for eksempel at Sykehuset Innlandet er langt fremme i

VR i helse

VR i helse  Helseinn-nettverket er det flere aktører som utvikler VR/AR-løsninger rettet mot helsesektoren. Visste du for eksempel at Sykehuset Innlandet er langt fremme