Teamarbeid i helsetjenesten

Teamtrening og teamarbeid er med på å sikre gode pasientoverføringer både i og mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. Nasjonal helse og sykehusplan for 2020-2023 påpeker at kompetanse i å jobbe tverrfaglig og i team ikke kommer av seg selv, derfor inviterer vi til deg som helsepersonell til å lære mer om temaet fra Anne Vifladt v/NTNU som innehar doktorgrad i tematikken!

Brukertesting og trygg datautveksling

Sammen med Norway Health Tech og Norwegian Smart Care Cluster retter vi fokus mot brukertesting, brukerinvolvering i testing og trygg datautveksling i den digitale transformasjonen i helsevesenet. Vi presentere erfaringer, innsikter og beste praksis fra ledende aktører i helsesektoren, samt diskutere ulike metoder og verktøy for å involvere brukere i utviklings- og testprosesser.

Medvirkningssirkuset hos DOGA

Bli med inn i manesjen til medvirkningssirkuset! I samarbeid med KDD, NMBU, Smartbyene/KS og PLOGEN-nettverket staker DOGA ut kursen for medvirkning og en sosialt bærekraftig samfunnsutvikling. Vi i Helseinn inviterer til felles partnertur for å delta på workshopen i Oslo.

Fagdag psykisk helse

Hvordan kan digitale verktøy understøtte fagpersoner som jobber med forebygging og behandling av psykisk helse hos unge voksne?  Sammen med Fylkeskommunen i Innlandet, Høgskolen i Innlandet, Sykehuset Innlandet og Norway Health Tech inviterer vi til fagdag om unge voksne og psykisk helse.  

Kurs i brukertesting

Lær deg hva og når du bør brukerteste, gode målgruppeutvalg og hvilke metoder du bør bruke. Sammen med Netlife inviterer vi til kurs i brukertesting! Netlife er et et av Norges største miljøer innen brukeropplevelser og omtales ofte som en veteran i bransjen, og jobber med kunder i hele Norge for å skape brukervennlige tjenester som løser reelle behov.

Oppgavedeling i helsetjenesten

Helseinn og KS Innlandet  inviterer til en formiddag hvor vi deler erfaringer og eksempler fra prosjekter i Innlandet der man har jobbet med oppgavedeling. Hva skal til for å lykkes, og hvorfor er dette så vanskelig?

Smarte og sikre sykehus

Den digitale transformasjonen i helse er her for lenge siden. Det er store gevinster å hente, men det følger også utfordringer med å få det til på en trygg og god måte.

Ensomhet og digitalt utenforskap

Temaet ensomhet og utenforskap er fortsatt like aktuelt, til tross for at pandemien er over. Gjennom prosjektet “Felles innsats mot ensomhet og utenforskap” har vi gjort oss viktige erfaringer. Vi inviterer til seminar på Terningen Arena, hvor vi oppsummerer prosjektet og diskuterer hvordan vi sammen kan ha fokus på dette viktige temaet videre. 

Ensomhet og digitalt utenforskap

Temaet ensomhet og utenforskap er fortsatt like aktuelt, til tross for at pandemien er over. Gjennom prosjektet “Felles innsats mot ensomhet og utenforskap” har