Trigo Tech

Trigo Tech er et norsk selskap som tilbyr helseteknologi og persontilpasset støtte for å ta vare på egen helse. Trigo kombinerer teknologi og persontilpasset støtte

TouchPoint Medical

TouchPoint Medical leverer løsninger som hjelper helsevesenet med å gi korrekt legemiddel til riktig person, til rett tid med minimalt tidsforbruk og full elektronisk sporbarhet.

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst

TkØ er et regionalt odontologisk kompetansesenter med spesialistbehandling, forskning og fagutvikling som kjerneoppgaver. Det er et samarbeid mellom fylkeskommunene Viken og Innlandet. Praksisnær forskning er

SMARTsam

SMARTsam AS (SMARTsam) ble opprettet i 2019, men gründer startet dagens virksomhet gjennom enkeltmannsforetaket BBach i 2016. SMARTsam tilbyr videostøttetjenester for virksomheter (private og offentlige),

Sensio

Sensio leverer velferdsteknologi som skaper en enklere hverdag og mer tid til omsorg.    Sensio startet i 2009 med fokus på å gjøre smarthusteknologi til

Sens Com

Sens Com har gjennom sitt produkt Diaper Sens revolusjonert rutinene for bleieskift. Diaper Sens er en fleksibel sensor som festes komfortabelt på utsiden av inkontinensproduktet. Deretter sendes

Sagatun Brukerstyrt senter

Sagatun Brukerstyrt Senter er et av 6 regionale brukerstyrte senter i Norge. Vi holder til på Hamar og gir tilbud både lokalt og regionalt. Vår

Revmatismesykehuset

Revmatismesykehuset (RS) er et spesialsykehus for pasienter med revmatisk sykdom. Sykehuset er eid av Lillehammer Sanitetsforening og har driftsavtale med Helse Sør-Øst. RS har avtale

Frisk Utvikling

Frisk Utvikling er en profesjonell og markedsorientert leverandør av arbeidsinkludering, spesialisthelsetjenester, allmennhelsetjenester, bedriftshelsetjenester og HMS. Vi jobber hver dag for å forene enkeltindividets helsesituasjon med arbeidslivets

Omsyn

Norsk Telemedisin AS markedsfører sine tjenester under merkenavnet Omsyn. De er et medisinsk selskap som utvikler hardware og softwareløsninger innen hospital@home-segmentet av velferdsteknologien. Omsyn formidler helsetjenester

Omsyn

Norsk Telemedisin AS markedsfører sine tjenester under merkenavnet Omsyn. De er et medisinsk selskap som utvikler hardware og softwareløsninger innen hospital@home-segmentet av velferdsteknologien. Omsyn formidler