Tidligere arrangement

20. september 2022
Digitalt møte
Velkommen til ny og uformell nettverkssamling for alle partnere i Helseinn! Ta med deg kaffekoppen og sett av en time til å bli bedre kjent med andre partnere i nettverket, og hør om spennende prosjekter som pågår.
1. november 2022
VR
For tredje året på rad arrangeres en helt egen VR i helse-dag, og programmet er proppet full av lærerike innlegg! Ingen forkunnskaper om VR er nødvendig denne dagen, det holder at du er nysgjerrig. Det er mulig med både digital og fysisk deltakelse.
22. november 2022
Digitalt møte
Velkommen til ny og uformell nettverkssamling for alle partnere i Helseinn! Ta med deg kaffekoppen og sett av en time til å bli bedre kjent med andre partnere i nettverket, og hør om spennende prosjekter som pågår.
23. november 2022
Seminar
Temaet ensomhet og utenforskap er fortsatt like aktuelt, til tross for at pandemien er over. Gjennom prosjektet "Felles innsats mot ensomhet og utenforskap" har vi gjort oss viktige erfaringer. Vi inviterer til seminar på Terningen Arena, hvor vi oppsummerer prosjektet og diskuterer hvordan vi sammen kan ha fokus på dette viktige temaet videre. 
18. januar 2023
Presentasjonsdag
Hva finnes i markedet? Sammen med vår samarbeidspartner Norwegian Smart Care Cluster inviterer vi deg til en dag hvor du får presentert framtidsrettede løsninger fra et knippe bedrifter, mulighet til å stille spørsmål og diskutere problemstillinger.
31. januar 2023
Seminar
Den digitale transformasjonen i helse er her for lenge siden. Det er store gevinster å hente, men det følger også utfordringer med å få det til på en trygg og god måte.
8. februar 2023
WORKSHOP
Sammen med KS og Helsefellesskapet inviterer Helseinn særlig deg som jobber i kommune, spesialisthelsetjenesten eller frivillig sektor i Innlandet til å lære mer, og teste ut "Veikart for tjenesteinnovasjon".
23. februar 2023
Seminar
Helseinn og KS Innlandet  inviterer til en formiddag hvor vi deler erfaringer og eksempler fra prosjekter i Innlandet der man har jobbet med oppgavedeling. Hva skal til for å lykkes, og hvorfor er dette så vanskelig?
8. mars 2023
Åpen dag
Velkommen til åpen arbeidsdag i Verkstedet på Gjøvik! Åpen dag er en mulighet for deg som jobber med utvikling av tjenester innen helse i kommune, sykehus, akademia, næringsliv eller frivillig sektor, til å jobbe med dine egne prosjekter i verkstedet og møte likesinnede for uformell prat.
22. mars 2023
Åpen dag
Velkommen til åpen arbeidsdag i Verkstedet på Gjøvik! Åpen dag er en mulighet for deg som jobber med utvikling av tjenester innen helse i kommune, sykehus, akademia, næringsliv eller frivillig sektor, til å jobbe med dine egne prosjekter i verkstedet og møte likesinnede for uformell prat.
27. mars 2023
Digitalt møte
Velkommen til digitalt årsmøte i Helseinn! Helseinn er en ideell forening som består av medlemsvirksomheter fra offentlig, privat og frivillig sektor. Forenings formål er å bidra til bedre folkehelse og mer bærekraftige helsetjenester. Alle medlemsvirksomheter som har betalt kontingent har stemmerett ved årsmøtet.
13. april 2023
Seminar
Lær deg hva og når du bør brukerteste, gode målgruppeutvalg og hvilke metoder du bør bruke. Sammen med Netlife inviterer vi til kurs i brukertesting! Netlife er et et av Norges største miljøer innen brukeropplevelser og omtales ofte som en veteran i bransjen, og jobber med kunder i hele Norge for å skape brukervennlige tjenester som løser reelle behov.
27. april 2023
Seminar
Hvordan kan digitale verktøy understøtte fagpersoner som jobber med forebygging og behandling av psykisk helse hos unge voksne?  Sammen med Fylkeskommunen i Innlandet, Høgskolen i Innlandet, Sykehuset Innlandet og Norway Health Tech inviterer vi til fagdag om unge voksne og psykisk helse.  
5. juni 2023
Hybrid
Den digitale transformasjonen i helse er her for lenge siden. Det er store gevinster å hente, men det følger også utfordringer med å få det til på en trygg og god måte. Under dette arrangementet får du presentert erfaringer fra næringsliv, kommuner og sykehus knyttet til sikkerhet og personvern i digital hjemmeoppfølging. Brukerstemmen er selvfølgelig også inkludert.  
15. juni 2023
Seminar
Bli med inn i manesjen til medvirkningssirkuset! I samarbeid med KDD, NMBU, Smartbyene/KS og PLOGEN-nettverket staker DOGA ut kursen for medvirkning og en sosialt bærekraftig samfunnsutvikling. Vi i Helseinn inviterer til felles partnertur for å delta på workshopen i Oslo.
20. juni 2023
Digitalt møte
Har du noen gang lurt på hvordan man kan jobbe mer kreativt i digitale prosesser? Eller syns du det er tungt å sitte i lange Teams-møter for å løse en utfordring? Nå inviterer vi til et lynkurs hvor du kan lære enkle måter å (sam)arbeide mer kreativt digitalt!
21. juni 2023
WORKSHOP
Vil du lære mer om Design Thinking? DOGA kaller dette designdrevet innovasjon, og har utviklet et introkurs som gir en smakebit på hvordan man kan bruke design til å drive innovasjon, og jobbe med brukeren i sentrum for å skape løsninger.  
7. september 2023
Smart søknad
Har du en god prosjektidé til et utviklingsprosjekt, innovasjonsprosjekt eller forskningsprosjekt og jobber med en søknad om finansiering? Eller ønsker du å lære å jobbe med søknader på en måte som øker sjansen for å lykkes? Sjekk ut vårt nye tilbud Smart Søknad!
25. september 2023
Digitalt møte
Hvordan kan kunstig intelligens være et nyttig verktøy i turnusplanlegging? Vi har invitert bedriften SynPlan til å dele sine erfaringer, og vi får høre hvordan Trondheim og Oslo kommune har tatt det i bruk.